Oferta

Świadczymy usługi w zakresie badań środowiskowych. Wykonujemy badania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, na stanowiskach pracy, zgodnie z obowiązującymi normami oraz wewnętrznymi Procedurami Badawczymi.

W trosce o naszych klientów zapewniamy, że na bieżąco śledzimy obowiązujące w Polsce akty prawne, tak by nasze usługi w obszarze regulowanym spełniały Państwa oczekiwania i były na najwyższym poziomie. Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług.

Pomiary hałasu i dobór ochronników słuchu

Wykonujemy pomiary hałasu na stanowiskach pracy. Profesjonalnie dobieramy właściwe dla konkretnych stanowisk ochronniki słuchu.

Drgania

Tutaj należy podać treść wyświetlającą się na stronie głównej.

Pomiary zapylenia powietrza

Wykonujemy pomiary stężeń pyłu występującego na stanowiskach pracy. Gdy wymagają tego przepisy prawa, równolegle oznaczamy również stężenie respirabilnej krystalicznej krzemionki.

Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki

Oznaczenia respirabilnej krzemionki krystalicznej metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR) – na stanowiskach pracy oraz w ramach podwykonawstwa dla innych Laboratoriów.

Pomiary substancji chemicznych

Wykonujemy pomiary stężenia metali, związków organicznych, tlenków węgla i azotu oraz amoniaku i formaldehydu

Pomiary oświetlenia

Wykonujemy pełen zakres pomiarów oświetlenia w miejscach pracy (stanowiska biurowe, produkcyjne oraz obszary ogólne wewnątrz budynków)

Pomiar mikroklimatu

Zakwalifikujemy mikroklimat w zakładzie pracy do odpowiedniej kategorii (zimny / gorący / umiarkowany) i obliczymy wszystkie wskaźniki służące do określenia zgodności z wymaganiami prawa.

Pomiary wydatku energetycznego

Badanie wydatku energetycznego, w zależności od indywidualnych potrzeb każdego Klienta, wykonujemy z zastosowaniem miernika MWE lub też metodą Lehmanna (chronometrażowo – tabelaryczną).

Ocena ryzyka zawodowego

Wyręczymy przedsiębiorców oraz pracowników BHP przygotowując kompleksowe i profesjonalne opracowania oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

Rejestr czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy

Weźmiemy na siebie obowiązek przygotowania i prowadzenia rejestru czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.

Konsultacje i pomoc w zaplanowaniu pomiarów

Z życzliwością, profesjonalizmem i zaangażowaniem zapewnimy wsparcie merytoryczne specjalistom do spraw BHP oraz przedsiębiorcom.

Usługa „EXPRESS”

W sytuacjach nagłych lub pilnych natychmiastowo wykonamy każde pomiary.