Pomiary zapylenia powietrza

Pobieranie próbek pyłu w środowisku pracy oraz ocena narażenia zawodowego na pyłowe czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy wykonywana jest zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji (AB 1017). Rodzaje pyłowych czynników szkodliwych w środowisku pracy, które jesteśmy w stanie dla Państwa oznaczyć, obejmują:

 • Apatyty i fosforyty;
 • Cement portlandzki;
 • Ditlenek tytanu;
 • Grafit naturalny;
 • Grafit syntetyczny;
 • Kaolin;
 • Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna;
 • Pyły drewna;
 • Pyły mąki;
 • Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność;
 • Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki;
 • Siarczan (VI) wapnia (gips);
 • Sadza techniczna;
 • Spaliny silnika Diesla;
 • Talk;
 • Węgiel (kamienny, brunatny);
 • Węglan magnezu wapnia (dolomit);
 • Węglik krzemu (niewłóknisty).

Próbki w celu oceny narażenia zawodowego na pyłowe czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy pobieramy wg normy PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004. Oznaczanie pyłu na stanowiskach pracy wykonywane jest metodą filtracyjno-wagową, zgodnie z normami: PN-91/Z-04030.05 (dla frakcji wdychalnej) oraz PN-91/Z-04030.06 (dla frakcji respirabilnej). Jeżeli jest to wymagane, równolegle z pyłem oznaczamy również stężenie krzemionki krystalicznej – frakcji respirabilnej (metoda akredytowana, PiMOŚP 2012, 4(74), str. 117-130). Stwierdzenie zgodności wykonywane jest w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa: Dz. U. 2018, poz. 1286 (z późn. zm.).