Rejestr czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy

Po dostarczeniu przez specjalistę ds. BHP lub przedsiębiorcę całej wymaganej dokumentacji, weźmiemy na siebie obowiązek przygotowania i prowadzenia rejestru czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.

Prowadzenie rejestrów nie jest objęte zakresem akredytacji naszego Laboratorium. Nie ma jednak konieczności, aby taka praca była wykonywana przez akredytowane Laboratoria – zazwyczaj wykonują ją BHP-owcy, jednak przy nadmiarze pracy czasami warto delegować niektóre zadania doświadczonym podwykonawcom.