Rejestr czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy

Po dostarczeniu przez specjalistę ds. BHP lub przedsiębiorcę całej wymaganej dokumentacji, weźmiemy na siebie obowiązek przygotowania i prowadzenia rejestru czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.