Od 30 lat badamy warunki pracy

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Już od 1993 roku wykonujemy dla Państwa kompleksowe pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy. Od 2019 roku świadczymy również usługi podwykonawstwa dla innych Laboratoriów z naszej branży (obecnie głównie oznaczenia respirabilnej krystalicznej krzemionki metodą spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera).

Jesteśmy Laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1017) – umożliwia to naszym Klientom wykorzystanie uzyskanych wyników w obszarze prawnie regulowanym. Stanowi to również obiektywne potwierdzenie, że nasza działalność laboratoryjna (pobieranie próbek, wykonywanie analiz) oraz system zarządzania całkowicie spełniają wymagania określone w najnowszej normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 („Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”).

Naszymi największymi atutami są duże doświadczenie na rynku i wysoko wykształcona kadra. Na bieżąco śledzimy obowiązujące przepisy i stale podnosimy swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz badaniach biegłości. Dzięki temu usługi oferowane przez naszą firmę są utrzymywane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

Dokładamy także wszelkich starań, aby współpraca z nami była dla naszych Klientów przyjemna i bezproblemowa na każdym etapie. Z życzliwością i profesjonalizmem zapewnimy wsparcie merytoryczne w każdej sprawie, elastycznie dostosujemy się co do terminu, profesjonalnie wykonamy pomiary i przyłożymy dużą wagę do terminowego wykonania sprawozdania z badań.

Jakość naszej pracy potwierdzają liczby. Nasz Klient nigdy nie będzie czekał na odpowiedź na swoją wiadomość dłużej niż 1 dzień. Czas oczekiwania na opracowanie wyników nie przekroczy miesiąca od dnia pomiarów, a w roku 2022 wynosił średnio 10 dni. W sytuacjach nagłych i pilnych, potraktujemy sprawę priorytetowo.

Ponieważ bardzo cenimy sobie informacje zwrotne na temat naszej pracy, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety zadowolenia Klienta po wykonaniu przez nas usługi. Uwzględnimy każdą zgłoszoną przez Państwa uwagę, tak, aby na przyszłość uniknąć wszelkich ewentualnych błędów czy uchybień.

Zapraszamy do współpracy –

– Zespół Ośrodka Badania Warunków Pracy MODUS s.c.

Nasza oferta badań i pomiarów

Świadczymy usługi w zakresie badań czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy. Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług.

(UWAGA: Ze szczegółami dotyczącymi oferowanych usług można zapoznać się na poświęconych im podstronach)

Pomiary hałasu i dobór ochronników słuchu

Wykonujemy pomiary hałasu na stanowiskach pracy. Profesjonalnie dobieramy właściwe dla konkretnych stanowisk ochronniki słuchu.

Drgania

Wykonujemy pomiary drgań na stanowiskach pracy: drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka oraz drgań mechanicznych przenoszonych przez kończyny górne.

Pomiary zapylenia powietrza

Wykonujemy pomiary stężeń pyłu występującego na stanowiskach pracy. Gdy wymagają tego przepisy prawa, równolegle oznaczamy również stężenie respirabilnej krystalicznej krzemionki.

Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki

Oznaczenia respirabilnej krzemionki krystalicznej metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR) – na stanowiskach pracy oraz w ramach podwykonawstwa dla innych Laboratoriów.

Pomiary substancji chemicznych

Zapewniamy Klientom akredytowane pomiary stężenia metali, związków organicznych, tlenków węgla i azotu oraz amoniaku i formaldehydu.

Pomiary oświetlenia

Wykonujemy pełen zakres pomiarów oświetlenia w miejscach pracy (stanowiska biurowe, produkcyjne oraz obszary ogólne wewnątrz budynków)

Pomiar mikroklimatu

Zakwalifikujemy mikroklimat w zakładzie pracy do odpowiedniej kategorii (zimny / gorący / umiarkowany) i obliczymy wszystkie wskaźniki służące do określenia zgodności z wymaganiami prawa.

Pomiary wydatku energetycznego

Badanie wydatku energetycznego, w zależności od indywidualnych potrzeb każdego Klienta, wykonujemy z zastosowaniem miernika MWE lub też metodą Lehmanna (chronometrażowo – tabelaryczną).

Ocena ryzyka zawodowego

Wyręczymy przedsiębiorców oraz pracowników BHP przygotowując kompleksowe i profesjonalne opracowania oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

Rejestr czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy

Weźmiemy na siebie obowiązek przygotowania i prowadzenia rejestru czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.

Konsultacje i pomoc w zaplanowaniu pomiarów

Z życzliwością, profesjonalizmem i zaangażowaniem zapewnimy wsparcie merytoryczne specjalistom do spraw BHP oraz przedsiębiorcom.

Usługa „EXPRESS”

W sytuacjach nagłych lub pilnych natychmiastowo wykonamy każde pomiary.

Aktualności i komunikaty