15 mar 2023

Oznaczanie zawartości węgla elementarnego w spalinach silnika Diesla

W dniu 20.02.2023r. upłynął okres przejściowy, podczas którego możliwe było oznaczanie spalin silnika Diesla na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową (NDS 0,5 mg/m3). Zgodnie z dyspozycjami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18.02.2021r. (Dz. U. 2021, poz. 325), od tego dnia spaliny silnika Diesla muszą być mierzone jako węgiel elementarny (NDS 0,05 mg/m3).

Ośrodek Badania Warunków Pracy, we współpracy ze swoimi akredytowanymi Podwykonawcami, ma możliwość oznaczania dla swoich Klientów spalin silnika Diesla nową metodą.

Zapraszamy do współpracy!

Szkolenie Diesel