18 sty 2020 Zmiany w Rozporządzeniu o NDS i NDN

Z dniem 17.01.2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2020, poz. 61). Zmiana ta spowodowana jest koniecznością wdrożenia do krajowego prawodawstwa trzech Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE: 2017/2398 z dnia 12.12.2017r. 2019/130 z […]