26 lis 2018 Audyt PCA w naszym Laboratorium: sukces! :)

W dniach 22-23 listopada 2018r. Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło kolejny, dziesiąty już audyt w naszym Laboratorium. Przedmiotem tegorocznego audytu były pomiary oraz obliczenia dotyczące zapylenia oraz związków organicznych, a także ocena zgodności stosowanego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Poddawaliśmy ocenie także nową metodę, nad której wdrożeniem pracujemy od lipca 2018r. (pomiary i […]

06 lis 2018 Seminarium dla pracowników Służby BHP: „Nowe wytyczne w zakresie pomiaru i oceny czynników szkodliwych w środowisku pracy”

W dniu 25.10.2018r. na spotkaniu Oddziału Lubuskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Bogna Uździcka wygłosiła prezentację na temat: „Nowe wytyczne w zakresie pomiaru i oceny czynników szkodliwych w środowisku pracy” Poruszona została problematyka znaczących zmian, jakie zostały wprowadzone w zasadach dotyczących pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy na mocy nowego rozporządzenia […]