06 lis 2018 Seminarium dla pracowników Służby BHP: „Nowe wytyczne w zakresie pomiaru i oceny czynników szkodliwych w środowisku pracy”

W dniu 25.10.2018r. na spotkaniu Oddziału Lubuskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Bogna Uździcka wygłosiła prezentację na temat: „Nowe wytyczne w zakresie pomiaru i oceny czynników szkodliwych w środowisku pracy” Poruszona została problematyka znaczących zmian, jakie zostały wprowadzone w zasadach dotyczących pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy na mocy nowego rozporządzenia […]