15 mar 2023 Oznaczanie zawartości węgla elementarnego w spalinach silnika Diesla

W dniu 20.02.2023r. upłynął okres przejściowy, podczas którego możliwe było oznaczanie spalin silnika Diesla na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową (NDS 0,5 mg/m3). Zgodnie z dyspozycjami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18.02.2021r. (Dz. U. 2021, poz. 325), od tego dnia spaliny silnika Diesla muszą być mierzone jako węgiel elementarny (NDS 0,05 mg/m3). Ośrodek […]

15 mar 2023 Nowy zakres akredytacji: uaktualnienie metody oznaczania pyłów

W dniu 14.03.2023r. na stronie Polskiego Centrum Akredytacji opublikowany został nowy zakres akredytacji naszego Laboratorium: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201017,podmiot.html W tym roku, w związku z publikacją nowych norm dotyczących oznaczania pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (PN-Z-04507:2022-05+Ap1:2022-08, PN-Z-04508:2022-05+Ap1:2022-08), uaktualniliśmy naszą metodykę i od dziś wykonujemy pomiary zgodnie z najnowszymi dokumentami normatywnymi, metodą grawimetryczną.