Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki

Wykonujemy akredytowane analizy stężenia / zawartości krystalicznej krzemionki w pobranych próbkach pyłu (AB 1017). Metodyka poboru próbek oraz ich oznaczania opisana jest w Podstawach i Metodach Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 4(74), s. 117-130. Oznaczane są respirabilne frakcje dwóch odmian krystalicznej krzemionki: kwarcu i krystobalitu. Metoda polega na przepuszczeniu próbki badanego powietrza przez filtr mierniczy, następnie mineralizacji pobranej próbki, przygotowaniu pastylki ze zmineralizowanej próbki i bromku potasu oraz oddzielnym oznaczeniu kwarcu i krystobalitu w preparacie metodą spektrometrii w podczerwieni.