Pomiary hałasu i dobór ochronników słuchu

Hałas jest czynnikiem fizycznym szkodliwym dla zdrowia. Pomiary hałasu na stanowiskach pracy wykonujemy zgodnie z normami PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 – punkt 11.

DOBÓR OCHRONNIKÓW SŁUCHU: Na zlecenie klienta nasz specjalista ds. pomiarów hałasu, dokonuje doboru ochronników słuchu wg norm: PN-EN ISO 4869-2: 2002 i PN-EN 458: 2006.