Pracownicy

prof. dr hab.Waldemar Uździcki

Prezes Zarządu

601896633

dr inż.Bogna Uździcka

Vice Prezes Zarządu, Kierownik Laboratorium

603035520

mgr inż.Czesława Strakowska

Specjalista ds. oznaczeń chemicznych

dr inż.Marek Talaga

Specjalista ds. hałasu

mgrPaweł Pęciak

Specjalista ds. oznaczeń fizyko-chemicznych