Pracownicy

prof. dr hab.prof. dr hab. Waldemar Uździcki

Prezes Zarządu

dr inż.dr inż. Bogna Uździcka

Kierownik Laboratorium, Specjalista ds. Jakości

603035520

mgr inż.mgr inż. Czesława Strakowska

Specjalista ds. oznaczeń chemicznych

dr inż.dr inż. Marek Talaga

Specjalista ds. pomiarów hałasu

mgr inż.mgr inż. Zenon Osajca

Specjalista ds. oznaczeń fizyko-chemicznych