Pracownicy

prof. dr hab. Waldemar Uździcki

Prezes Zarządu

dr inż. Bogna Uździcka

Kierownik Laboratorium, Specjalista ds. Jakości

603035520

mgr inż. Czesława Strakowska

Specjalista ds. oznaczeń chemicznych

mgr inż. Piotr Adamczak

Specjalista ds. oznaczeń fizykochemicznych

OTWARTA REKRUTACJA!

Specjalista ds. oznaczeń fizyko-chemicznych