Pomiary oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy wykonywane są za pomocą luksomierza typ L – 50. Pomiary natężenia oświetlenia wykonujemy w polu zadania i polu bezpośredniego otoczenia, w warunkach zbliżonych do występujących podczas normalnej pracy.