Pomiary wydatku energetycznego

Badanie wydatku energetycznego, w zależności od indywidualnych potrzeb każdego Klienta, wykonujemy z zastosowaniem miernika MWE lub też metodą Lehmanna (chronometrażowo – tabelaryczną).

Pomiary wydatku energetycznego na stanowiskach pracy nie są objęte zakresem akredytacji naszej firmy (ze względu na fakt, że wydatek energetyczny stanowi czynnik uciążliwy, a nie czynnik szkodliwy – brak jest w przepisach prawa wymagania, aby taka analiza była wykonywana przez akredytowane Laboratoria).