Pomiary wydatku energetycznego

Badanie wydatku energetycznego wykonujemy przy użyciu miernika MWE – 1. Miernik wydatku energetycznego MWE – 1 jest przenośnym przyrządem przeznaczonym do ilościowej oceny wydatku energetycznego. Na tej podstawie możliwa jest klasyfikacja ciężkości pracy fizycznej bezpośrednio na stanowisku pracy. Miernik MWE – 1 wskazuje wentylację oraz wartości wydatku energetycznego. Zasada działania oparta jest na pomiarze wentylacji płuc przez czujnik przepływu powietrza.