Usługa „EXPRESS”

W sytuacjach nagłych lub pilnych (np. spodziewana wizyta organów kontrolnych, konieczność szybkiego uruchomienia nowych stanowisk pracy), natychmiastowo wykonamy każde pomiary (w kwestii terminu elastycznie dostosowując się do sytuacji Klienta) oraz w trybie priorytetowym dostarczymy opracowanie wyników.