Pomiar mikroklimatu

Ocena oddziaływania środowiska termicznego na człowieka w pełnym zakresie zmian mikroklimatu objęta jest ustanowionymi aktami normalizacyjnymi, a dopuszczalne wartości obciążenia termicznego ujęte są w obowiązujących uregulowaniach prawnych. Pomiar mikroklimatu na stanowisku pracy polega na wyznaczeniu odpowiednich wskaźników: PMV i PPD dla mikroklimatu umiarkowanego, IREQmin, twc dla mikroklimatu zimnego i WBGT dla mikroklimatu gorącego.

Pomiary mikroklimatu na stanowiskach pracy nie są objęte zakresem akredytacji naszej firmy (ze względu na fakt, że mikroklimat w środowisku pracy stanowi czynnik uciążliwy, a nie czynnik szkodliwy – brak jest w przepisach prawa wymagania, aby taka analiza była wykonywana przez akredytowane Laboratoria).