Pomiar mikroklimatu

Ocena oddziaływania środowiska termicznego na człowieka w pełnym zakresie zmian mikroklimatu objęta jest ustanowionymi aktami normalizacyjnymi, a dopuszczalne wartości obciążenia termicznego ujęte są w obowiązujących uregulowaniach prawnych. Pomiar mikroklimatu na stanowisku pracy polega na wyznaczeniu odpowiednich wskaźników: PMV i PPD dla mikroklimatu umiarkowanego, IREQmin, twc dla mikroklimatu zimnego i WBGT dla mikroklimatu gorącego.