RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25.05.2018r. wchodzi w życie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako „RODO”). W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią.

1) Administrator danych

Administratorem danych osobowych Pracowników oraz Klientów jest Ośrodek Badania Warunków Pracy MODUS s.c. z siedzibą przy ul. Wiśniowej 19A, 65-517 Zielona Góra.

2) Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem: modus@modus.zgora.pl.

3) Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przez Pracowników Ośrodka Badania Warunków Pracy MODUS s.c. w celu przedstawienia ofert, zawierania umów z Klientami oraz prawidłowej realizacji wynikających z nich zobowiązań (pomiary środowiska pracy).

4) Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały. Podmiotami takimi mogą być np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki (w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń) lub też organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (US, PIP, ZUS, PCA).

5) Czas przechowywania danych

Jako administrator, mamy obowiązek przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe w okresie koniecznym do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki.

6) Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych oraz dobrowolność podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z naszą firmą. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do pełnej treści swoich danych administrowanych przez Ośrodek Badania Warunków Pracy MODUS s.c. Ponadto, każdy ma prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez spółkę danych do czasu wycofania zgody.

7) Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane w Ośrodku Badania Warunków Pracy MODUS s.c. nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych):

1) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w naszej firmie jest Ośrodek Badania Warunków Pracy MODUS s.c.

2) Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji

3) Osoby wymienione w punkcie 1 posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania