07 lut 2020 Aktualizacja Zakresu Akredytacji AB 1017

Na stronie PCA nastąpiła aktualizacja zakresu oraz certyfikatu akredytacji naszej firmy. Stanowi to obiektywne potwierdzenie ze strony Polskiego Centrum Akredytacji, że w ubiegłym roku spełniliśmy dwa postawione sobie założenia: wdrożyliśmy do praktyki laboratoryjnej najnowszą normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 („Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”); Rozszerzyliśmy nasz zakres oznaczeń dla formaldehydu, który obecnie wynosi […]