07 lut 2020

Aktualizacja Zakresu Akredytacji AB 1017

Na stronie PCA nastąpiła aktualizacja zakresu oraz certyfikatu akredytacji naszej firmy.

Stanowi to obiektywne potwierdzenie ze strony Polskiego Centrum Akredytacji, że w ubiegłym roku spełniliśmy dwa postawione sobie założenia:

  • wdrożyliśmy do praktyki laboratoryjnej najnowszą normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 („Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”);
  • Rozszerzyliśmy nasz zakres oznaczeń dla formaldehydu, który obecnie wynosi 0,037 – 1,85 mg/m3.

Nowy zakres oraz certyfikat akredytacji dostępne są na stronie: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201017,podmiot.html

Mamy nadzieję, że cele, które postawiliśmy sobie na ten rok, również doczekają się pozytywnej finalizacji 🙂