15 mar 2023

Nowy zakres akredytacji: uaktualnienie metody oznaczania pyłów

W dniu 14.03.2023r. na stronie Polskiego Centrum Akredytacji opublikowany został nowy zakres akredytacji naszego Laboratorium:

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201017,podmiot.html

W tym roku, w związku z publikacją nowych norm dotyczących oznaczania pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (PN-Z-04507:2022-05+Ap1:2022-08, PN-Z-04508:2022-05+Ap1:2022-08), uaktualniliśmy naszą metodykę i od dziś wykonujemy pomiary zgodnie z najnowszymi dokumentami normatywnymi, metodą grawimetryczną.