06 lis 2018

Seminarium dla pracowników Służby BHP: „Nowe wytyczne w zakresie pomiaru i oceny czynników szkodliwych w środowisku pracy”

W dniu 25.10.2018r. na spotkaniu Oddziału Lubuskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Bogna Uździcka wygłosiła prezentację na temat:

„Nowe wytyczne w zakresie pomiaru i oceny czynników szkodliwych w środowisku pracy”

Poruszona została problematyka znaczących zmian, jakie zostały wprowadzone w zasadach dotyczących pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy na mocy nowego rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286).

Link do informacji na stronie OSPSBHP: http://www.ospsbhp.zgora.pl/24-seminarium-szkoleniowe-25-10-2018-godz-17-00