26 lis 2018

Audyt PCA w naszym Laboratorium: sukces! :)

W dniach 22-23 listopada 2018r. Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło kolejny, dziesiąty już audyt w naszym Laboratorium.

Przedmiotem tegorocznego audytu były pomiary oraz obliczenia dotyczące zapylenia oraz związków organicznych, a także ocena zgodności stosowanego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Poddawaliśmy ocenie także nową metodę, nad której wdrożeniem pracujemy od lipca 2018r. (pomiary i oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki metodą spektrometrii w podczerwieni). Polskie Centrum Akredytacji wszystkie wyżej wymienione elementy oceniło pozytywnie. Szczególnie cieszy nas sukces związany z rozszerzeniem zakresu akredytacji o nową metodę – kosztowało nas to dużo pracy i kosztów, ale ostatecznie osiągnęliśmy postawiony sobie cel, i już w przyszłym miesiącu powinniśmy pochwalić się Państwu nowym zakresem akredytacji :):):)