21 sty 2019

Podsumowanie roku 2018

Jak niemal każda firma na rynku, w styczniu podsumowaliśmy rok 2018 i wyznaczyliśmy cele na rok kolejny.

Analizując zlecenia otrzymane w minionym roku ustaliliśmy, że aż 17,65% spośród nich stanowili nowi klienci (w 2019 chcielibyśmy zwiększyć ich udział do 20%). Cieszy nas także wysoki (41,87%) udział stałych klientów – takich, u których wykonywaliśmy pomiary już ponad pięciokrotnie. Może to wskazywać na brak powodów do niezadowolenia z jakości świadczonych przez nas usług 🙂 Potwierdzają to również liczby – obiektywnym parametrem, którym można to zmierzyć, jest długość oczekiwania na wyniki przeprowadzonych pomiarów. W 2018 wynosiła ona średnio 16 dni od daty ich wykonania.

Oczywiście najwięcej pomiarów wykonujemy w Zielonej Górze, ale stanowi to tylko 25,95% wszystkich naszych zleceń. W 2018r. najdalej wybraliśmy się do Kamienia Pomorskiego na północy oraz do Zawidowa na południu. Na wschodzie granicę naszych obecnych wpływów wyznacza Poznań, a na zachodzie – granica niemiecka 🙂

Najważniejszym wydarzeniem roku było niewątpliwie wejście w życie nowego Rozporządzenia MRPiPS (Dz. U. 2018, poz. 1286) i konsekwencje, jakie to za sobą pociągnęło dla firm z naszej branży. Od sierpnia 2018r. mamy obowiązek przy niemal wszystkich pomiarach zapylenia (a stanowi to aż 23,72% wszystkich badanych przez nas stanowisk pracy) wykonywać jednocześnie pomiary frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej (metodą FT-IR). Do tej pory pobrane przez nas próbki wysyłane były celem wykonania tego oznaczenia do akredytowanego podwykonawcy. Jednak przez ponad pół roku w firmie MODUS pracowaliśmy nad wdrożeniem tej metody do naszej praktyki laboratoryjnej, i już za kilka – kilkanaście dni znajdzie to również odzwierciedlenie w naszym nowym zakresie akredytacji 🙂 więc już wkrótce, poza samodzielnym wykonywaniem własnych analiz, będziemy również mogli sami świadczyć w tej dziedzinie usługi w zakresie podwykonawstwa dla innych Laboratoriów.

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami w tym roku, życzymy wszystkim szczęścia i sukcesów w kolejnym i zapraszamy do dalszej współpracy!