24 sty 2019

Nowy zakres akredytacji: rozszerzenie i uaktualnienie

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że w dniu wczorajszym na stronie PCA nastąpiło rozszerzenie i uaktualnienie naszego zakresu akredytacji. Nowy zakres można znaleźć na stronie:

http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201017,podmiot.html

Można się z nim także zapoznać w poniższym pliku:

AB 1017

W tym roku, specjalnie dla Państwa, rozszerzyliśmy nasz zakres o pomiary stężenia / zawartości krystalicznej krzemionki w pyle respirabilnym, metodą spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR). Pomiar ten jest obecnie konieczny przy niemal każdym oznaczeniu czynników pyłowych w środowisku pracy (Rozporządzenie MRPiPS z dnia 12 czerwca 2018r., Dz. U. 2018, poz. 1286). Będziemy wykonywać takie badania na własny użytek (dzięki czemu nasze pomiary będą tańsze niż u konkurencji, która musi swoje próbki wysyłać do oznaczenia do akredytowanych w tym zakresie Laboratoriów). Ponadto, planujemy również świadczyć w tym zakresie usługi podwykonawstwa.

Nasz obecny zakres akredytacji (wydanie nr 14, z dnia 23 stycznia 2019r.) obejmuje pomiary hałasu, zapylenia, substancji organicznych (LZO) i nieorganicznych (metale), tlenków węgla oraz azotu, amoniaku, formaldehydu, żelaza, manganu oraz respirabinej krystalicznej krzemionki.

Zapraszamy wszystkich do współpracy!