26 lis 2018 Audyt PCA w naszym Laboratorium: sukces! :)

W dniach 22-23 listopada 2018r. Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło kolejny, dziesiąty już audyt w naszym Laboratorium. Przedmiotem tegorocznego audytu były pomiary oraz obliczenia dotyczące zapylenia oraz związków organicznych, a także ocena zgodności stosowanego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Poddawaliśmy ocenie także nową metodę, nad której wdrożeniem pracujemy od lipca 2018r. (pomiary i […]

06 lis 2018 Seminarium dla pracowników Służby BHP: „Nowe wytyczne w zakresie pomiaru i oceny czynników szkodliwych w środowisku pracy”

W dniu 25.10.2018r. na spotkaniu Oddziału Lubuskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Bogna Uździcka wygłosiła prezentację na temat: „Nowe wytyczne w zakresie pomiaru i oceny czynników szkodliwych w środowisku pracy” Poruszona została problematyka znaczących zmian, jakie zostały wprowadzone w zasadach dotyczących pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy na mocy nowego rozporządzenia […]

24 paź 2018 Uczestnictwo w szkoleniu pt. „Nowe podejście do systemu zarządzania laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018”

W związku z wejściem w życie nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, dr inż. Bogna Uździcka uczestniczyła w dniach 16. – 17. października 2018r. w szkoleniu pt. „Nowe podejście do systemu zarządzania laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP. Prowadzącą szkolenie była dr inż. Elżbieta Krodkiewska […]

06 wrz 2018 Udział w warsztatach dotyczących oznaczania frakcji respirabilnej kwarcu i krystobalitu

W dniach 16-18.08.2018r. dr inż. Bogna Uździcka i mgr inż. Czesława Strakowska uczestniczyły w warsztatach pt. „Oznaczanie frakcji respirabilnej kwarcu i krystobalitu metodą FTIR w pastylkach z bromku potasu – wdrożenie w laboratorium i przygotowanie do samodzielnych oznaczeń stężenia krzemionki krystalicznej w powietrzu środowiska pracy” Warsztaty odbyły się w Laboratorium EKOANALITYKA J. Sternal w Lesznie, […]

13 sie 2018 Zakup nowego spektrometru do oznaczania frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej.

Z dniem 13 sierpnia 2018 r., udało nam się sfinalizować zakup nowego spektrometru do oznaczania frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR). Zakupiliśmy najnowszy spektrometr Nicolet iS5 Mid Infrared FT-R Spectrometer, KBr version, wraz z pełnym wyposażeniem potrzebnym do oznaczania krzemionki zgodnie z wymaganą metodyką (Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr […]