13 sie 2018

Zakup nowego spektrometru do oznaczania frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej.

Z dniem 13 sierpnia 2018 r., udało nam się sfinalizować zakup nowego spektrometru do oznaczania frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR). Zakupiliśmy najnowszy spektrometr Nicolet iS5 Mid Infrared FT-R Spectrometer, KBr version, wraz z pełnym wyposażeniem potrzebnym do oznaczania krzemionki zgodnie z wymaganą metodyką (Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 4(74), s. 117-130). Już wkrótce będziemy jedynym Laboratorium w województwie lubuskim, wykonującym oznaczenia ilościowe frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej, zgodnie z wymaganiami nowego rozporządzenia.