13 sie 2018 Zakup nowego spektrometru do oznaczania frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej.

Z dniem 13 sierpnia 2018 r., udało nam się sfinalizować zakup nowego spektrometru do oznaczania frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR). Zakupiliśmy najnowszy spektrometr Nicolet iS5 Mid Infrared FT-R Spectrometer, KBr version, wraz z pełnym wyposażeniem potrzebnym do oznaczania krzemionki zgodnie z wymaganą metodyką (Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr […]

20 lip 2018 Nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz 1286)

30 cze 2018 25-lecie nieprzerwanego istnienia na rynku firmy MODUS

MODUS s.c. obchodzi 25-lecie swojego nieprzerwanego istnienia