10 lis 2019

Uczestnictwo w XX Sympozjum PTHP oraz trzech kursach

W dniach 15 – 18 października 2019r. pracownicy OBWP „MODUS” wzięli udział w XX Sympozjum pt. „Higiena pracy – aktualne problemy” oraz w trzech kursach zorganizowanych w połączeniu z Sympozjum:

  1. „Ochrona pracowników i konsumentów narażonych na działanie chemikaliów w świetle prawa polskiego i aktów prawnych UE” (pan Paweł Pęciak),
  2. „Strategia pomiaru czynników chemicznych w powietrzu środowiska pracy wg znowelizowanej normy PN EN 689+AC:2019-06” (p. Bogna Uździcka),
  3. „Ocena zdolności do pracy i fizycznego obciążenia pracą” (p. Bogna Uździcka).

Certyfikaty z odbytych szkoleń oraz z uczestnictwa w Sympozjum: