28 lis 2019

Udany audyt PCA – osiągnięte cele

W dniu 22.11.2019r. w naszym laboratorium odbył się audyt jednostki certyfikującej – Polskiego Centrum Akredytacji. Po raz kolejny audyt zakończył się sukcesem – osiągnięte zostały cele Ośrodka Badania Warunków Pracy, które postawiliśmy sobie na ten rok:

  1. Uaktualniliśmy nasz system zarządzania w taki sposób, aby spełnione zostały wymagania akredytacyjne zawarte w znowelizowanej normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 („Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”). Podczas audytu zostało stwierdzone, że nasze laboratorium spełnia wymagania nowej normy.
  2. Obniżyliśmy naszą dolną granicę oznaczalności dla formaldehydu z 0,2 do 0,037 mg/m3.

W związku z powyższym, już wkrótce na stronie PCA ukaże się nowe wydanie naszego zakresu akredytacji.